Energooszczędne rozwiązania

Audyty Energetyczne

Jesteśmy firmą specjalizującą się w kompleksowym procesie optymalizacji energetycznej różnych obiektów budowlanych.

 • Audyt przedsiębiorstw

  W dniu 1 października 2016 weszła w życie Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Nakłada ona obowiązek wykonywania audytów energetycznych w dużych przedsiębiorstwach obejmując minimum 90 procent zużycia energii w zakładzie w tym również transportu.

 • Audyt efektywności energetycznej - białe certyfikaty

  Audyt efektywności energetycznej jest opracowaniem służącym wskazaniu możliwej do zaoszczędzenia określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

 • Audyt budynków - Termomodernizacyjny

  To opracowanie określające zakres oraz parametry techniczno-ekonomiczne ulepszenia budynku (przedsięwzięcia termomodernizacyjnego) ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

 • Świadectwo - certyfikat energetyczny

  Świadectwo charakterystyki energetycznej obecnie wymagane jest przy sprzedaży i wynajmie budynków oraz w budynkach użyteczności publicznej. Dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i chłodzenia (klimatyzacji - jeśli takie istnieje) a w budynkach użyteczności publicznej również oświetlenia.

 • Pozyskanie dofinansowania

  Na podstawie wykonanych audytów można ubiegać się o przyznanie:

  • premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • dotacji z funduszy unijnych,
  • pomocy finansowej ze sprzedaży białych certyfikatów,
  • oraz innych form preferencyjnego finansowania np. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z funduszy wojewódzkich.

  Za opracowania, które wykonujemy odpowiadamy aż do momentu pozytywnej weryfikacji przez wyżej wymienione instytucje , co daje naszym Klientom pewność otrzymania finansowej formy wsparcia w realizowanym przedsięwzięciu.

 • Źródła finansowania
  • Istnieje wiele możliwości finansowania przedsięwzięć energooszczędnych :

   • dotacje z funduszy unijnych

   • wsparcie z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

   • wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego

   • pomoc finansowa ze sprzedaży białych certyfikatów

  • Nie ograniczamy się tylko do wykonania audytu, ale również :

   • dopasowujemy dla naszego Klienta możliwą do uzyskania formę dofinansowania

   • kompleksowo przygotowujemy niezbędne dokumenty dla instytucji finansujących

   • negocjujemy warunki cenowe z bankami

   • przedstawiamy kilka propozycji finansowania przez banki udzielające kredytów

  Jesteśmy z naszymi Klientami aż do momentu zakończenia inwestycji w tym otrzymania wnioskowanego wsparcia finansowego.

   

 • Partnerzy