Energooszczędne rozwiązania

Montaż specjalistyczny

Na bazie wiedzy oraz doświadczenia wynikającego z wykonanych realizacji chcemy Państwu zaoferować najbardziej optymalne rozwiązanie montażu okien w warstwie izolacji - poza obrysem muru (schematy poniżej).

To zadanie dla sprawdzonych profesjonalistów, którzy wiedzą, że pełnej wartości produktu i jego funkcjonalności doświadczysz korzystając z profesjonalnego i sprawdzonego montażu potwierdzonego testami i certyfikatami.

Wykonujemy montaż tak, aby liniowe mostki cieplne były jak najmniejsze (ograniczamy skraplanie pary wodnej). i zawsze dla przyjętego montażu uwzględnimy rodzaj konstrukcji ściany budynku. Wykonując montaż okien i drzwi do budynków o charakterystyce energooszczędnej lub pasywnej, powinniśmy zamontować je częściowo lub całkowicie w warstwie ocieplenia (izolacji).

 • Montaż okien w warstwie ocieplenia z profilem-podokiennym

  Montaż okien w warstwie ocieplenia z profilem-podokiennym

 • Montaż okien wwarstwie ocieplenia z blokiem-podparapetowym zewnetrznym

  Montaż okien wwarstwie ocieplenia z blokiem-podparapetowym zewnetrznym

WYMAGANIA DLA POŁĄCZENIA OKNA Z MUREM

Prawidłowy montaż powinien zapewniać bezawaryjną i bezpieczną eksploatację okien oraz zachowanie ich właściwości użytkowych podczas eksploatacji.

 • Połączenie stolarki z budynkiem musi przenosić obciążenia działające na okno oraz spełniać następujące wymagania:

  • szczelności na przenikanie powietrza,
  • szczelności na przenikanie wody opadowej,
  • szczelności na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,
  • izolacyjności cieplnej na poziomie nie mniejszym niż izolacyjność okna,
  • izolacyjności akustycznej na odpowiednim poziomie zależnym od wymagań
  • akustycznych miejsca wbudowania,
  • odporności na promieniowanie UV, jeżeli jest wymagane,
  • trwałości

Zadanie mocowania
 • wszystkie siły działające na okno muszą być przeniesione na bryłę budynku!Środki mocujące

Montaż okna w strefie izolacji (część boczna ościeżnicy)

Montaż okna w strefie izolacji

Izolacja fugi montażowej

Poprawa ochrony cieplnej w obrębie mostków termicznych jest zawsze istotna ze względu na:

 • redukcję zapotrzebowań na energię cieplną
 • redukcję ryzyka pojawienia się kondenstatu

Uszczelnienie fugi

 • Partnerzy