Energooszczędne rozwiązania

Świadectwo - certyfikat energetyczny

Świadectwo charakterystyki energetycznej obecnie wymagane jest przy sprzedaży i wynajmie budynków oraz w budynkach użyteczności publicznej. Dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i chłodzenia (klimatyzacji - jeśli takie istnieje) a w budynkach użyteczności publicznej również oświetlenia. Całość przeliczana jest w odniesieniu do metrów kwadratowych danego budynku przez okres jednego roku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zachowuje ważność przez 10 lat. Traci ważność przed upływem wskazanego wyżej terminu, jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku.

 • Pozyskanie dofinansowania

  Na podstawie wykonanych audytów można ubiegać się o przyznanie:

  • premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • dotacji z funduszy unijnych,
  • pomocy finansowej ze sprzedaży białych certyfikatów,
  • oraz innych form preferencyjnego finansowania np. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z funduszy wojewódzkich.

  Za opracowania, które wykonujemy odpowiadamy aż do momentu pozytywnej weryfikacji przez wyżej wymienione instytucje , co daje naszym Klientom pewność otrzymania finansowej formy wsparcia w realizowanym przedsięwzięciu.

 • Źródła finansowania
  • Istnieje wiele możliwości finansowania przedsięwzięć energooszczędnych :

   • dotacje z funduszy unijnych

   • wsparcie z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

   • wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego

   • pomoc finansowa ze sprzedaży białych certyfikatów

  • Nie ograniczamy się tylko do wykonania audytu, ale również :

   • dopasowujemy dla naszego Klienta możliwą do uzyskania formę dofinansowania

   • kompleksowo przygotowujemy niezbędne dokumenty dla instytucji finansujących

   • negocjujemy warunki cenowe z bankami

   • przedstawiamy kilka propozycji finansowania przez banki udzielające kredytów

  Jesteśmy z naszymi Klientami aż do momentu zakończenia inwestycji w tym otrzymania wnioskowanego wsparcia finansowego.

   

 • Partnerzy